Waarom is individuele opvang zo belangrijk?

foto Ysabel Jongeneelen

Voor de samenleving

De individuele opvang van  Vluchtelingenwerk en CIRÉ garandeert de autonomie van de asielzoekers. Ze leggen ook makkelijker contacten in hun directe omgeving.

Zo worden ze onderdeel van het sociale weefsel. Omdat de asielzoekers gespreid worden over verschillende gemeenten, is het draagvlak in de omgeving ook groter.

Wanneer ze hun verblijfsstatuut krijgen, kunnen ze zich zonder veel problemen integreren in onze samenleving. Wanneer hun asielaanvraag geweigerd wordt, zorgt de individuele begeleiding ervoor dat die traumatische ervaring niet leidt tot wanhoopsdaden of ontreddering. Privacy en de mogelijkheid om het eigen leven te bepalen versterkt mensen in het nemen van hun eigen beslissingen, ook met betrekking tot terugkeer.

foto: Ysabel Jongeneelen