Individuele opvang

foto Ysabel Jongeneelen

Asielzoekers worden in België op twee manieren opgevangen. De helft verblijft in collectieve asielcentra. De andere helft wordt individueel opgevangen in kleinschalige voorzieningen: kamers, huizen of appartementen. Deze manier van opvang biedt veel voordelen, zowel voor de asielzoeker, de samenleving als voor de schatkist.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen en haar Franstalige zusterorganisatie CIRÉ vangen ook asielzoekers individueel op. Beide organisaties werken hiervoor samen met partnerorganisaties op het terrein.

Op deze website worden getuigenissen verzameld van asielzoekers die in de individuele opvang van Vluchtelingenwerk en CIRÉ verblijven. En worden de onmiskenbare voordelen van deze individuele opvang opgelijst.

Wie?

Vluchtelingenwerk en CIRÉ zijn opvangpartners van Fedasil. Voor de organisatie van de individuele opvang werken zij op hun beurt samen met partnerorganisaties. Vluchtelingenwerk en CIRÉ coördineren de opvang en ondersteunen deze partnerorganisaties bij hun werk. Deze partners zijn: Caritas International, Socialistische Solidariteit (SeSO), CAW Mozaïek Woonbegeleiding, CAW’s Gent-Eeklo (De Schreiboom), Protestants Sociaal Centrum (PSC) Antwerpen, PSC Brussel, Lhiving vzw en Aide aux Personnes Déplacées (APD).

Logos opvangpartners

De opvangplaatsen zijn verspreid over het hele land. Het zwaartepunt ligt in Brussel, Antwerpen, Charleroi en Luik.

Wat?

Individuele opvang van Vluchtelingenwerk en CIRÉ  neemt verschillende vormen aan: individuele woningen, semi-individuele centra met gemeenschappelijke faciliteiten of transitwoningen. Een derde van de woningen is aangepast aan mensen met een beperkte mobiliteit. De meesten liggen dicht bij een ziekenhuis of bieden thuiszorg aan. Lhiving vzw vangt asielzoekers op die een chronische ziekte hebben, zoals HIV/Aids. 40 procent van de woningen is ook geschikt voor alleenstaande moeders. In Louvranges biedt Caritas een 70-tal plaatsen voor de meest kwetsbaren onder hen.

Hoe?

De bewoners in de individuele opvang worden begeleid door een maatschappelijk werker. Elke begeleiding wordt aangepast aan de specifieke noden en behoeften van de bewoner. Er is altijd begeleiding van de asielzoeker in zijn asielprocedure, psychosociale begeleiding en toeleiding naar dagbesteding, onderwijs, medische hulpverlening, …

Gedurende de begeleiding is er steeds aandacht voor toekomstbegeleiding en vrijwillige terugkeer. Dit gebeurt aan de hand van de methodiek ‘De Toekomstpuzzel’ die door Vluchtelingenwerk werd ontwikkeld.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen en CIRÉ ondersteunen de maatschappelijk werkers op juridisch, inhoudelijk (beleidswijzigingen, vormingen, …) en administratief vlak. Via advocacy en sensibilisering verdedigen ze ook de rechten van asielzoekers en werken ze aan het maatschappelijk draagvlak.

Wanneer?

Fedasil coördineert het hele federale opvangnetwerk. Een asielzoeker wordt door Fedasil eerst ‘toegewezen’ aan een plaats in een asielcentrum. Na vier maanden mogen asielzoekers dan doorstromen van de collectieve opvang naar de individuele opvang. Door het einde van de opvangcrisis en de snellere asielprocedure, is de bezettingsgraad in het hele opvangnetwerk gedaald.

foto: Ysabel Jongeneelen