Ngo’s vieren 15 jaar individuele opvang van asielzoekers

Op 13 mei vierden Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRÉ en hun partnerorganisaties het vijftienjarige bestaan van hun individuele opvang. Al vijftien jaar werken we daarvoor samen met de overheid. We vangen asielzoekers op in studio’s, appartementen of huizen. Daarbij staan privacy, autonomie en respect voor het gezinsleven centraal.

Op ons feest werden we in de bloemetjes gezet door enkele prominenten in de opvang.

Vluchtelingen getuigen

Bekijk alle getuigenissen

Waarom is individuele opvang zo belangrijk?

Voor de asielzoeker

Asielzoekers die opgevangen worden in een huis, appartement of studio blijven meer controle houden over hun eigen leven. Ze kunnen zelf beslissen wat ze doen. Hun menselijke waardigheid wordt veel beter gevrijwaard.

Asielzoekers hebben recht op een privéleven, dus op aparte leef…

Lees Meer

Voor de samenleving

De individuele opvang van  Vluchtelingenwerk en CIRÉ garandeert de autonomie van de asielzoekers. Ze leggen ook makkelijker contacten in hun directe omgeving.

Zo worden ze onderdeel van het sociale weefsel. Omdat de asielzoekers gespreid worden over verschillende gemeenten, is …

Lees Meer

Voor de schatkist

Individuele opvang is goedkoop. Er is minder personeel nodig voor de omkadering omdat de asielzoekers onafhankelijk en zelfredzaam zijn.

Elke asielzoeker die opgevangen wordt door Vluchtelingenwerk en CIRÉ kost de overheid slechts  35,4 euro per dag. Dit bedrag omvat alles wat …

Lees Meer

Wat is individuele opvang?

Asielzoekers worden in België op twee manieren opgevangen. De helft verblijft in collectieve asielcentra. De andere helft wordt individueel opgevangen in kleinschalige voorzieningen: kamers, huizen of appartementen. Deze manier van opvang biedt veel voordelen, zowel voor de asielzoeker, de samenleving als voor de schatkist.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen en haar Franstalige zusterorganisatie CIRÉ vangen ook asielzoekers individueel op. Beide organisaties werken hiervoor samen met partnerorganisaties op het terrein.

Op deze website worden getuigenissen verzameld van asielzoekers die in de individuele opvang van Vluchtelingenwerk en CIRÉ verblijven. En worden de onmiskenbare voordelen van deze individuele opvang opgelijst.

25842-bw

Wie?

Vluchtelingenwerk en CIRÉ zijn opvangpartners van Fedasil. Voor de organisatie van de individuele opvang werken zij op hun beurt samen met partnerorganisaties. Vluchtelingenwerk en CIRÉ coördineren de opvang en ondersteunen deze partnerorganisaties bij hun werk. Deze partners zijn: Caritas International, Socialistische Solidariteit (SeSO), CAW Mozaïek Woonbegeleiding, CAW’s Gent-Eeklo (De Schreiboom), Protestants Sociaal Centrum (PSC) Antwerpen, PSC Brussel, Lhiving vzw en Aide aux Personnes Déplacées (APD).

De opvangplaatsen zijn verspreid over het hele land. Het zwaartepunt ligt in Brussel, Antwerpen, Charleroi en Luik.

Wat?

Individuele opvang van Vluchtelingenwerk en CIRÉ  neemt verschillende vormen aan: individuele woningen, semi-individuele centra met gemeenschappelijke faciliteiten of transitwoningen. Een derde van de woningen is aangepast aan mensen met een beperkte mobiliteit. De meesten liggen dicht bij een ziekenhuis of bieden thuiszorg aan. Lhiving vzw vangt asielzoekers op die een chronische ziekte hebben, zoals HIV/Aids. 40 procent van de woningen is ook geschikt voor alleenstaande moeders. In Louvranges biedt Caritas een 70-tal plaatsen voor de meest kwetsbaren onder hen.

Meer informatie